דף הבית יעקב וירז'בינסקי אודותינו תחומי פעילות קוד עיסקי צור קשר   סליקת כרטיסי אשראי
 
 
 
 
 
 
           
 
הצטרף לרשימת התפוצה
 
 
 
 שם מלא*
 
 טלפון*
 
   אימייל*  
 
   
 
 
  
 
 
  טופס יצירת קשר  
 
   שם מלא*  
   
 
   טלפון*  
   
 
   אימייל  
   
 
   נושא הפנייה  
   
 
   הערות  
   
* שדות חובה
   
 
 
 
 
 
עוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן למעמ
 
להלן תמצית המצב הקיים כיום, לאחר תיקונים 41 ו-42 לחוק מע"מ אשר הוסיפו עוד עוסקים למעגל המדווחים על בסיס מזומן
באדיבות: עו"ד רו"ח רמי אריה 
מיסים ועסקים בע"מ  
 
תיקון 42 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו-1975 (להלן: "חוק מע"מ) הרחיב את מעגל העוסקים הרשאים לדווח על בסיס מזומן לרשות המסים (מע"מ). עוסקים אלו יכולים להוציא חשבונית עסקה בלבד בעת ביצוע העסקה של המכר או מתן השירות, וקבלה בעת קבלת תקבול דחוי (בשקים עתידיים או בכרטיסי אשראי) ואת חשבונית המס להוציא רק בעת פירעון בפועל של התקבול בגין העסקה, ולמעשה תוך 14 יום ממועד הפירעון.
תיקון זה מאפשר את תשלום המע"מ רק לאחר שנתקבל התקבול בפועל בגין העסקה.
כדי לממש את ההקלות בעניין זה, בתוקף מתחילת תוקף תיקון 42 לחוק מע"מ מיום 1.4.2012, אנו מביאים בזה את רשימת העוסקים הזכאים לדווח על בסיס מזומן לרשות המסים (מע"מ), כדלקמן:
1. יצרנים כגון: נגרים, מסגרים, בתי מאפה, מפעלי ייצור, אשר מחזור עסקאותיהם כולל מע"מ הוא בסך של עד 1,950,000 ש"ח כולל מע"מ לשנה והם אינם מעסיקים יותר משישה עובדים. בסיס המזומן לגביהם מוגבל בתוקף עד ליום 31.3.2013 אלא אם יוארך בידי שר האוצר.
2. קמעונאים כגון: בעלי חנויות מכולת, אופנה, תכשיטים, מכר אביזרי רכב, כלי בית, אשר מחזור עסקאותיהם כולל מע"מ הוא בסך של עד 1,950,000 ש"ח כולל מע"מ לשנה והם אינם מעסיקים יותר מארבעה עובדים.
3. נותני שירותים כגון: אולמות אירועים, בתי מלון, הובלות, מוסכים, השכרת רכב, שיפוצים ותיקוני בניינים, מסעדות, שמחזור עסקם לא כולל מע"מ הוא בסך של עד וכולל 15,000,000 ש"ח לא כולל מע"מ בשנה.
4. בעסקאות מקרקעין וקבלנים יחול בסיס המזומן למע"מ, לגבי מקדמות המתקבלות לפני מסירת המקרקעין או גמר עבודות הבנייה לקונה.
5. בעלי מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, אדריכלים, יועצים, טכנאי שיניים, כלכלנים, עורך פטנטים ושמאים. ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.
6. רופאים, בעלי בתי ספר לנהיגה, בעלי בתי ספר, סוחר מקרקעין, סוחר רכב, עוסק במתן אשראי, מכירת מנויים לעיתון או מופעים ללא הגבלת מחזור הכנסות או מספר מועסקים.
7. עוסק או מלכ"ר או מוסד כספי שקיבל שירות לפי תקנה 6א לתקנות מס ערך מוסף, התשל"ו-1976 מאדם שאינו רשום כעוסק ועיקר הכנסתו ממשכורת, גמלה או קצבה (חשבונית עצמית).
בתיקון 42 לחוק מע"מ נוסף סעיף 47(א1) לחוק הקובע כי אסור לדרוש חשבונית מס מעוסק המדווח על בסיס מזומן, לפני מועד תשלום התמורה בפועל. הפרת הוראה זו מהווה עברה פלילית לפי סעיף 118 לחוק שעונשה מאסר שלושה חודשים או קנס בסך של 9,600 ש"ח.
כדאי לשים לב כי אין התאמה בהכרח בין הדיווח על בסיס מזומן למע"מ המותר רק לעוסקים המפורטים מעלה, לבין הדיווח על בסיס מזומן המותר לפי הלכת השומרים והלכת דמבו, לכל נישום שאין לו מלאי עסקי. משום כך ייתכנו מצבים שבהם לא תהיה התאמה בין הדיווחים של יצרנים או קמעונאיים או עוסקים אחרים לצורכי מס הכנסה לעומת הדיווחים לצורכי מע"מ. במקרה כזה, כדאי להכין מראש את ההסברים להפרשי הדיווח בעת הדיווח השנתי למס הכנסה.
מאזנית-תכנוני מס שירותים עסקיים לעסקים | יעוץ מס | והחזרי מס  המשרד הראשי : רח' השר חיים לנדאו 5 בני ברק טלפון: 073-2245555 פקס: 03-6197130
אנו עומדים לשירותכם גם בסניפים נוספים: ירושלים | אשדוד(רובע ז') | אשדוד(סיטי)

ייעוץ מס, החזרי מס, תאומי מס, יעוץ לעסקים, עמותות וחברות,